FINDIK FİYATLARI

FINDIK FİYATLARI

FİYAT-MALİYET KARŞILAŞTIRMASI16.08.2013 12:10
FİYAT-MALİYET KARŞILAŞTIRMASI 
YILLAR MALİYET FİYAT
1997 277.000 400.000 (TL)
1998 550.000 675.000 (TL)
1999 772.000 1.020.000 (TL)
2000 1.081.777 1.100.000 (TL)
2001 1.618.790 1.525.000 (TL)
2002 2.041.000 1.615.000 (TL)
2003 2.601.354 2.500.000 (TL)
2004 3.698.191 5.050.000 (TL)
2005 4,30 7,05 (YTL) FKB FİYATI 
2006 3,40 4,00 (YTL) TMO
2007 4,59 5,15 GİRESUN-5,00 LEVANT YTL
2008 4,07 4 GİRESUN-3,90 LEVANT YTL
2009 (63kg/da) 5,05 Taban Fiyat Kaldırıldı TL
(87 kg/da) 3,80(Ordu) " " " TL
2010 4,39 TL (Türkiye) 
2011 (58 kg/da) " " " TL
5,97 TL
2012 (71 kg/da) TL
4,71 TL " " "
NOT: Maliyetler Ziraat Odası tarafından tespit edilir.2005 yılı fiyatı hariç diğer yıllara ait fiyatlar devletin 
destekleme alımı yaptığı taban fiyatlardır.
2009 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan "Yeni Fındık Stratejisi" gereğince taban fiyat
açıklanarak destekleme alımı yapılması uygulamasına son verildi.Ve fındık fiyatı serbest piyasaya bırakıldı

YILAR İTİBARİYLE TABAN FİYAT DEĞİŞİMİ 

YILAR İTİBARİYLE TABAN FİYAT DEĞİŞİMİ 
Yıllar  Fiyat(Kuruş) Yıllar Fiyat(TL)
1878 14,70 1959 3,80
1879 13,50 1960 4,40
1880 14,20 1961 5,27
1881 11,80 1962 5,70
1882 37,80 1963 5,50
1883 10,90 1964 4,50
1884 12,70 1965 5,30
1885 12,50 1966 5,00
1886 14,60 1967 5,30
1887 14,70 1968 5,30
1888 14,20 1969 5,80
1889 14,40 1970 7,50
1890 14,50 1971 8,50
1891 18,80 1972 8,50
1892 14,90 1973 9,70
1893 16,40 1974 13,50
1894 12,60 1975 14,00
1895 15,60 1976 14,50
1896 14,50 1977 16,50
1897 15,90 1978 23,50
1898 12,70 1979 50,00
1899 13,10 1980 110,00
1900 14,10 1981 125,00
1901 19,90 1982 150,00
1902 35,80 1983 175,00
1903 35,90 1984 240,00
1904 47,40 1985 675,00
1905 37,10 1986 700,00
1906 46,70 1987 1.200,00
1907 50,70 1988 2.000,00
1931 29,20 1989 2.650,00
1935 22,30 1990 3.200,00
         TL 1991 5.600,00
1938 0,40 1992 9.000,00
1939 0,21 1993 14.250,00
1940 0,16 1994 45.000,00
1941 0,40 1995 80.000,00
1942 0,41 1996 166.000,00
1943 0,49 1997 400.000,00
1944 0,35 1998 675.000,00
1945 0,65 1999 1.020.000,00
1946 0,65 2000 1.100.000,00
1947 0,90 2001 1.500.000,00
1948 0,65 2002 1.615.000,00
1949 0,60 2003 2.500.000,00 FKB
1950 1,37 2004 5.250.000,00 FKB
1951 1,00   YTL
1952 1,00 2005 7,05 FKB
1953 1,15 2006       4,00-3,80 TMO (Giresun Kalite;4,00 YTL-Levant;3,80 YTL)
1954 1,25 2007 5,15-5,00 TMO (Giresun Kalite;5,15 YTL-Levant;5,00 YTL)
1955 1,85 2008 4,00-3,90 TMO(Giresun:4 YTL-Levant:3,90.-YTL)
1956 1,75    
1957 2,15    
1958 2,50    

SEZON İTİBARİYLE TÜRKİYE FINDIK İHRACATI

SEZON İTİBARİYLE TÜRKİYE FINDIK İHRACATI
MİKTAR Bedel
DÖNEM İç/Ton $ Not: Sezon; 30 Ağustos
1978-79 104.785 235.804.754 tarihi ile takip eden yılın 
1979-80 126.482 459.682.216 1 Eylül tarihi arasındaki 
1980-81 89.957 359.828.000 1 yıllık süredir.
1981-82 123.543 300.082.500
1982-83 117.617 -
1983-84 133.985 294.569.000
1984-85 145.112 346.170.706
1985-86 96.475 317.195.373
1986-87 140.206 472.780.918
1987-88 123.274 455.259.703
1988-89 152.277 420.768.409
1989-90 132.691 375.586.673
1990-91 196.079 545.238.052
1991-92 164.856 461.555.206
1992-93 194.814 453.563.256
1993-94 176.425 698.891.402
1994-95 244.657 795.159.158
1995-96 209.439 625.125.888
1996-97 186.511 733.506.088
1997-98 212.651 964.226.467
1998-99 173.718 719.384.088
1999-00 199.420 692.198.069
2000-01 204.253 682.451.341
2001-02 255.893 636.027.664
2002-03 255.918 593.690.721
2003-04 217.176 878.754.034
2004-05 194.594 1.554.156.298
 2005-06 239.366 1.952.767.266
2006-07 248.664 1.262.427.049
2007-08 207.287 1.589.547.748
2008-09 244.628 1.178.101.490
2009-10 213.142 1.343.910.079
2010-11 281.331 1.783.567.587
2011-12 229.628 1.819.725.808

                           ORDU İLİ 
YILLAR İTİBARİYLE FINDIK HASAT TARİHLERİ 
YIL SAHİL KOL ORTA KOL YÜKSEK KOL
  0-250 Metre 250-500 Metre 500 metre üstü
2001 3 Ağustos 2001 11 Ağustos 2001 13 Ağustos 2001
2002 9 Ağustos 2002 15 Ağustos 2002 22 Ağustos 2002
2003 16 Ağustos 2003 22 Ağustos 2003 28 Ağustos 2003
2004 9 Ağustos 2004 14 Ağustos 2004 21 Ağustos 2004
2005 8 Ağustos 2005 13 Ağustos 2005 20 Ağustos 2005
2006 10 Ağustos 2006 15 Ağustos 2006 22 Ağustos 2006
2007 4 Ağustos 2007 13 Ağustos 2007 21 Ağustos 2007
2008 3 Ağustos 2008 9 Ağustos 2008 19 Ağustos 2008
2009 8 Ağustos 2009 13 Ağustos 2009 20 Ağustos 2009
2010 1 Ağustos 2010 8 Ağustos 2010 15 Ağustos 2010
2011* 13 Ağustos 2011 21 Ağustos 2011 29 Ağustos 2011
  18 Ağustos 2011 25 Ağustos 2011 5 Eylül 2011
2012 3 Ağustos 2012 8 Ağustos 2012 15 Ağutos 2012

YER : ANKARA TARİH : 12 EKİM 1936
CUMHURBAŞKANI : M.KEMAL ATATÜRK
BAŞBAKAN : İSMET İNÖNÜ
EKONOMİ BAKANI : CELAL BAYAR
Ekonomi Bakanımızın Fındık Kongresindeki Açma Söylevi :
Sayın Baylar,
Fındık, memleketimizin ihraç maddeleri arasında mühim bir yeri olan ulusal bir 
mahsuldür. 
Yurdumuzun kalabalık ve güzel bir parçasında halkımızın başlıca geçim vasıtasıdır.Bu itibarla 
ta istihsalinden başlayarak müstehlik eline geçinceye kadar geçirdiği safhaları incelemek için 
sizleri buraya davet ettim
Kabul edip bu önemli işe koştuğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.Bütün 
ilgili odalar kongreye iştirak ettiler.Yalnız Trabzon odasının burada mümessili yoktur , bunu 
önemle kaydederim.
Bir seri halinde inceleyeceğimiz mevzularımız arasında bir noktaya bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim.O da köylü ile tüccar arasındaki muamelenin bilhassa ikrazat ve kredi 
muamelelerine taalluk eden kısmıdır.Bunun şimdiye kadar olan şekli ile bundan sonra nasıl 
olması lazım geleceği hakkındaki fikirlerinizi yakından bilmek isterim.Diğer açıkca 
bilinmesinde de fayda gördüğüm bir nokta, bugünkü toplanmanın, bugünkü fiyatlar 
bakımından bir siyasa mahsulü olmadığıdır. İhracat maddelerimizin kıymetlerinin nasıl 
olması lazım geleceğini muhtelif vesilelerle söyledim.Aynı fikrin bir kere daha hulasa 
edilmesinde fayda gördüm:
Takip ettiğimiz ticaret anlaşması politikası mallarımızın satışını kolaylaştırmış ve bazı 
memleketlerde imkan verdiği karşılıklı mübadele inkişafı. Mallarımıza talep nispetlerini 
arttırmıştır.Biz prensip itibariyle, Türkiye ihracat mallarının yalnız kalite değil, fiyat itibariyle 
de dış piyasalarda temayüz etmesi lazım geleceği fikrindeyiz.Bunun içindir ki istihsalin ilk 
kademelerinden başlayarak müstehlike kadar olan safhalarında çalışma tarzlarımızı 
rasyonelleştirmek ve bu yoldan maliyet fiyatlarımızı asgariye indirerek, kalite haricinde en 
büyük rekabet ve muvaffakiyet unsuru olan ucuzluğu da temin etmek istiyoruz.
Bunu söylemek, bittabi mallarımızı yok pahasına harice dökmek ve müstahsilin 
yaşamağa ve mesaisine devam etmek için muhtaç olduğu kazancı sıfıra indirmek değildir.
Üzerinde en kıskanç olduğumuz ve rasyonalizasyon yoluyla arttırmak ve tahkim 
etmek istediğimiz kazanç budur.
İhracat tüccarımız bugünkü vaziyet dâhilinde, muhtelif memleketlerde mübadele 
vaziyetimizi nazara almalı ve fiyata vücut veren bütün unsurları göz önüne getirerek karşılıklı 
alım satım vaziyetinin icap ettireceği fiyatı temine çalışmayı ulusal bir ödev saymalıdır.
Herhangi bir vaziyetten istifade ederek alıcılarımıza fiyat empoze etmeye çalışmak ne 
kadar hata ise, bazı mübadele şartlarından mütehassıs daha müsait fiyata vücut verecek 
elemanları ihmal ederek, daha ucuza satmak da o kadar hatalıdır.Her vaziyete ve o vaziyete 
göre normal olan şartları daima göz önünde tutarak ona göre fiyat teminine çalışmak gerektir.
İçinizde tüccar olanlar var, müstahsil bulunanlar, endüstriyel olanlar vardır.Biz 
menfaatlerinizin ayrı ayrı olmadığı ve ulusal ekonomi bakımından bilakis müşterek 
bulunduğu kanaatindeyiz.Bir taraflı hiçbir mülahazanın esiri olmadığımızı, Hükümet namına 
katiyetle söyleyebilirim.Tüccar dediğim zaman ecnebi veya Türk diye bir tefrik de kabul 
etmiyorum.Bu memlekete yerleşmiş olan, bu memleketin ulusal ekonomi icaplarına uyan ve bu memlekete sermayesiyle ve bilgisi ile hizmet eden ve memleket mahsullerini 
kıymetlendiren her ecnebi de ayni derecede önemli bir vazife yapmaktadır.
Diğer söylemek istediğim bir noktada şudur:
Bazıları nasılsa zannediyorlar ki, biz alivre satışları tenkit etmek istiyoruz. Bu 
tamamen yanlıştır.Bir an evvel umumileştirmek istediğimiz rasyonelleştirmek savaşının en 
büyük netice ve hedeflerinden birisi de bu nevi satışların inkişafı olacaktır.Biz alivre satışlarla 
değil ala baisse alivre satışı bir anane haline getirmiş tüccarla mücadeledeyiz ve mücadele 
edeceğiz.Bu zatlar, müstahsilin teşkilatsız olmasından, kredi ihtiyacından istifade etmekte ve 
diledikleri fiyata mal alabileceklerinden emin,birbirinden daha düşkün fiyatlarla memleket 
ekonomisini yıkmaktadırlar. Meşru bir spekülasyon telakkisine imkan verebilecek ve a la 
baisse ve en baisse vaziyetlerini meşru gösterebilecek hiçbir sebep yoktur.
Memleketimizin evlatlarının ve hakiki tüccar sınıfının bu vaziyeti ne kadar elem ile 
karşılaşmakta olduklarını hepimiz biliyoruz. Bu kötü ananede devam etmek isteyecekler artık 
bu memlekette yaşamak imkanını bulamayacaklardır.Müstahsilin teşkilatlanması demek, 
ihracatçı tüccar sayısının azalması demek değildir. Bilakis memleketimizde milli şuura sadık 
bir ihracatçı sınıfının artması hedeflerimizden ve en büyük ihtiyaçlarımızdan biridir.
Sözlerimizi hulasa edeyim:
Hedefimizin ve toplanmamızın hedefi,rasyonel çalışma yollarını beraberce tetkik 
etmek ve böyle bir çalışmaya engel olan müşkülleri ve noksanları tespit etmektir. 
Düşüncelerimiz ve endişelerimiz asla bir cepheli değildir. Müstahsili de tüccarı da ayni alaka 
ve muhabbetle göz önünde tutacağız ve ayrı olan menfaatlerini en iyi temin eder şekil ve 
şeraiti arayacağız.
Harici satış fiyatlarında siyasamız ve muayyen vaziyetleri istismar etmek ne de 
muayyen ekonomik şartların fiyata vücut veren elemanları istihkar etmektir. Kaliteyi 
yükseltecek, maliyeti düşürecek ve bu suretle istihsal ve ihraç binnetice kazanç imkanlarını 
arttıracak olan en rasyonel çalışma tarzımızı bulmak başlıca ihtirasımızdır.
Çikolata sanayimiz mümessillerinin aranızda bulunduğunu memnuniyetle öğrendim. 
Kendilerine alakalarından dolayı teşekkür eder.ve fındıklı mamulatı Türk ihracat spesiyalitesi 
haline getirmek için çalışmalarını tavsiye ederim. Şimdi sizi ruznameniz veçhile çalışmaya 
terk edeceğim. Bunun için reislik şerifini bende bırakarak, birisi tüccarlar arasındaki birisi de 
müstahsiller arasında iki as başkan seçmenizi rica ediyorum. Çalışma şevkinizi arttıracağını 
sanarak ilave edeceğim bir cihet daha vardır: Uzak maziden kalma bir duygu bu kabil 
toplantıları neticesiz bir laf harmanı zannettirir. Alacağınız kararların ehemmiyet ve dikkat ile 
nazara alacağından ve tez elden tahakkuk ettirilmesine çalışılacağından emin olabilirsiniz. 

Diğer EKONOMİ haberleri

  • PAYLAŞ

YORUMLAR (1)

fındık çok lezzetli23.03.2014 17:57

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.