Sapancada gezilecek yerler

Sapancada gezilecek yerler

Sapancada konaklama ulaşım genel bilgileri24.06.2013 21:59

GENEL BİLGİLER

Tanıtım

Sapanca İlçesi Marmara Bölgesi’nde Sakarya İli’ne bağlı bir ilçedir.1957 yılında özel bir kararnameyle ilçe statüsüne kavuşmuştur. Kuzeyinde Sapanca Gölü, doğusunda Sakarya İli’ne bağlı Arifiye yer almaktadır. Güneyinde Samanlı Dağları, Pamukova ve Geyve ilçeleri, batısında ise Kocaeli İli’ne bağlı Maşukiye Beldesi ile çevrilidir. İlçeye bağlı Kırkpınar ve Kurtköy beldeleri bulunmaktadır. Her iki beldede belediye teşkilatı vardır. İlçeye bağlı 13 köy bulunmaktadır.

Sapanca İlçesi’nin yüzölçümü 142 kilometrekare, denizden yüksekliği ise 36 metredir. Sakarya İli’nin alanı en küçük 2. ilçesi, nüfus yoğunluğu (kilometrekareye 196 kişi) en fazla olan ilçesidir.2000 yılı nüfus sayımına göre ilçe merkezi nüfusu 21 776,köyleriyle birlikte ise 36 496’dır.2000 yılı nüfus sayımına göre, oransal anlamda nüfusu en fazla artmış olan ilçedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı(KAF),Sapanca Gölü’nden geçer. Bu nedenle Sapanca İlçesi 1.derecede deprem bölgesidir. Fakat fay hattının gölün içinden geçmesi nedeniyle de önemli bir avantaja sahip olarak,17 Ağustos 1999 depremini az bir zararla atlatmıştır.

İlçe iklim olarak Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi iklimleri arasında geçişli bir iklime sahiptir. Kışlar yağışlı ve az soğuk, yazlar ise görece kurak fakat ılımandır. Kış aylarının başlaması genellikle Kasım ayı, bahar aylarının başlaması ise Mayıs ayının ikinci yarısından itibarendir. Yaz aylarında da alınan yağışlar nedeniyle kısıtlı bir yaz mevsimine sahiptir.

İlçe ekonomisi genel anlamda tarımsal niteliklidir. Meyva yetiştiriciliği ve son yıllarda önemli bir seçenek olan iç ve dış mekan süs bitki yetiştiriciliği, ilçenin ekonomik anlamda ufkunu açan bir oluşumdur. İlçede önemli bir orandaki aile süs bitki yetiştirme işiyle meşgul olmaktadır. Dere kıyılarında kurulu bulunan alabalık üretimi de önemli getiriye sahip ekonomik uğraşlardandır.

İlçenin en önemli zenginliği Sapanca Gölü’dür. Sapanca İlçesi bölgede en eski yerleşim olduğundan ilçe adını göle de vermiştir. Sapanca Gölü’nün yüzölçümü 42 kilometrekare, doğu-batı yönünde uzunluğu 16 kilometre, genişliği ise 5,5 kilometredir. Gölde bugüne değin saptanmış maksimum derinlik 61 metre, ortalama derinlik ise 31 metredir. Gölün denizden yüksekliği 33 metredir. Gölün suları Sakarya İli merkez ilçesi Adapazarı’nın içme ve kullanma suyu kaynağıdır. Tektonik kökenli bir göldür. Jeolojik araştırmalara göre geçmişte İzmit Körfezi’nin uzantısı iken, Samanlı Dağları’ndan inen derelerin taşıdığı alüvyonlarla göl körfezden ayrılmıştır. Sapanca Gölü, Samanlı Dağları’ndan inen dereler ve yeraltı kaynaklarından beslenir. Fazla sularını, doğu ucunda bulunan tahliye kanalı aracılığı ile Çark Deresi’ne, oradan da Sakarya Nehri’ne akıtır.

Tarihi

Bilinen yazılı belgelere göre M.Ö. 1200 yıllarında Frigyalılar’ ın (Frigians) bölgeye gelmesiyle, bir yerleşim yeri olarak adı geçen Sapanca, gerçek anlamda M.Ö 378 yılında Bitinya Krallığı (Bithynia Kingdom) tarafından kurulmuştur. Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Buanes, Sofhan veya Sofhange adıyla anıldığı belirtilmektedir. Sapanca ve Sapanca Gölü yabancı tarihi kaynaklarda Ayan Gölü, Sabandja veya Sabandghe olarak anılmaktadır.

Sapanca Gölü ve buna ait bazı tasarılar  Bitinya Krallığı (Bithynia Kingdom) zamanında da söz konusu olmuştır. O zamanlar İzmit (Nicomedia) krallığın başkentidir.  Nicomedia Valisi olan  Plinius, Karadeniz’ i (Euxine Pontus) Sakarya Nehri’ ni (Sakkaria, Sangarius, Sangarius River) kullanarak Sapanca Gölü’ ne (Lake of Sabandja) ulaşmayı, buradan da İzmit Körfezi’ ne (Astecanus Sinus, Gulf of Astacus, Golphe D’Ismid, Golphe De Nicomedia, Gulf of Ismid, Gulf of Izmit, Gulf of Nicomedia, See of Nicomedia) varmayı amaçlayan bir proje üzerinde çalışmıştır. Ama bu proje, Osmanlı zamanında da düşünülüp denemeye çalışılsa da günümüze dek gerçekleştirilememiş bir projedir.

1890 yılında Sapanca’ ya gelen Demiryolu yukarıda söz edilen dar kıyıdan yarma açılmak sureti ile geçirilmiştir. Demiryolunun inşasından sonra kara yolu ihmal edilmiş ve az kullanılır olmuştur. Cumhuriyet devrinde karayolu gölün dar kıyısından değil, yamaçların gerisinden geçirilmiştir. Böylece kasaba tarihi ulaşım yolu görevini hem demiryolu hem de kara yolu ile yerine getirmeye devam etmiştir. 1950’li yıllarda E-5 Karayolu’nun gölün karşı kıyısından geçirilmesiyle Sapanca bir müddet önemini yitirir gibi olmuşsa da 1989 yılında TEM yolunun ilçeden geçmesi ile tarihi misyonuna yeniden kavuşmuştur.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Tarihçi Hoca Saadeddin Efendi’ nin Kayıtlarında Sapanca ve Çevresi 1640 yılında Erzurum seyahatine giderken kasabadan geçen Evliye Çelebi, kasaba hakkında şu bilgileri vermektedir. ‘’Bir zamanlar İzmitli bir ihtiyar buradaki orman ve çalıları temizleyerek saban yürüttüğünden ‘Sabancı Koca’ adı ile bir köy kurulur. Sonra zaman geçtikçe mamur bir hale gelerek Kanuni Sultan Süleyman zamanında kasaba olmuştur.’’ 

İlçede tarihi eser olarak Rüstem Paşa Camii, Rahime Sultan Camii, Hasan Fehmi Paşa Camii, Camii Cedit ve Yeni Cami bulunmaktadır. Vaktiyle İpek Yolu’nun geçtiği ve hali hazırda Sapanca Mezarlığı’nın giriş kapısından güney tarafa geçiş yolu üzerinde bulunan Vecihi Kapısı Osmanlı mimarisinden kalma geçmişe ait eserler arasındadır.

 

Coğrafya ve İklim
Sapanca Gölü hakkında şu bilgiler mevcuttur. Sapanca Gölü, Marmara Bölgesi’ nin İzmit Körfezi ile Adapazarı havzası arasında yer alır. Gölün doğu kıyısı Sakarya Nehri’ n den yaklaşık olarak 5 km uzaklıktadır. Batı tarafı ise İzmit Körfezi’ n den yaklaşık 20 km uzaklıktadır. Bu aralıkta bazı dere ve çaylar yer alır ama su akışları oldukça az olup, yazları neredeyse hepsi kurur. Önemli dere ve çaylar şunlardır; Balikhane, Karaçay, Yanık, Kuruçay, Mahmudiye Çayı, Istanbul Deresi, Keçi Deresi, Sarp Deresi ve Maden Deresi. Göle yeraltı sularının da aktığı ve gölü beslediği bilinmektedir. Gölün ise sadece tek bir çıkışı vardır ve bunun da adı Çarksuyu Çayı’dır. Bu çay Adapazarı’nın içersinden boylu boyunca geçip Sakarya Nehri ile birleşir. Çarksuyu’ nun başında su seviyesini düzenleyen düzenleyici mekanizma mevcuttur. Gölün suyunu konutlar ve çeşitli sanayiler kullanmaktadır.GÖRÜLECEK YERLER

 VECİHİ KAPISI (KEMER)
Elde kesin bir bilgi bulunmamakla beraber Mimar Sinan tarafından yaptırıldığı söylenen Kemer `in bulunduğu yerden İpek Yolunun geçtiği rivayet edilir. Kemer birkaç kez onarım gördüğünden bügün sadece ana gövdesi tarihi eser niteliğindedir. Kemer `in ilk onarımı 1905 yılında orijinal yapısı korunarak Sapanca `da Nahiye Müdürlüğü yapan Yanyalı Vecihi Orhon tarafından yaptırılmıştır.
RAHİME SULTAN CAMİİ
Abdülmecit `in 4. hanımı Rahime Sultan tarafından 1892 yılında yaptırılmıştır. 1967 `de onarım görmüştür. Özgün yapısını büyük oranda koruyan camiinin 17 Ağustos depreminden sonra minaresi hasar görmüştür.

Çoğunluğu 1800`lü yıllardan kalma Sapanca Evleri sağlam yapıları, çıkma balkonları ve estetik dış görünümleri ile incelenmeye değerdir. Bunların 1967 depereminde zarar görenleri büyük onarım gördüklerinden orjinalliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir. 17 Ağustos 1999 depremi de bu evlerin bir kısmına hasar vermiştir. Tarihi evlerin bir çoğu koruma altındadır. Tarihi evlere, çarşı civarı, Çayiçi ve Rüstempaşa mahallelerinde daha sıklıkla rastlanmaktadır.
CAMİİ CEDİD
Çarşi içinde bulunan camii 1899 yılında yaptırılmıştır.

HASAN FEHMİ PAŞA CAMİİ
Osmanlı Veziri Hasan Fehmi Paşa tarafından 1885 yılında yaptırılmıştır. sapanca `ya 3 km uzaklıkta Mahmudiye köyünde bulanan camiinin içi çok güzel işlemelerle süslüdür.

RÜSTEMPAŞA CAMİİ
Kanuni Sultan Süleyman `ın damadı ve veziri olan Rüstem Paşa tarafından 1555 yılında ünlü Mimar Sİnan `ın kalfalarına yaptırılmıştır.İlçe Merkezinde bulunan camii zaman içerisinde bazı tadilatlar görmesine rağmen halen ibadete açıktır.

Bizanslılar döneminden kalma lahitler Sapanca Hükümet Konağı önünde sergilenmektedir. Lahitlerden ikisi 1976 yılında İlmiye köyü yakınlarında, diğer ikisi ise 1987 yılında TEM otoyolunun yapım çalışmaları sırasında bulunmuştur.


İSTANBULDERE, MAHMUDİYE VE MAŞUKİYE
Doğanın tüm güzelliklerini yaşayabileceğiniz bu bölgelerde yemyeşil bitki örtüsüyle, derelerin muhteşem işbirliğine şahit olabilirsiniz. Derelerin etrafında konumlanan irili ufaklı balık lokantalarında, alabalık ve güveçte peynirli mantar gibi lezzetleri tadabilirsiniz.

SAPANCA SAHİL ŞERİDİ
Sapanca Sahil Şeridinde bir öğleden sonra ya da bir akşam yapacağınız bir yürüyüş, gölden gelen hafif meltemin de etkisiyle size çok hoş duygular yaşatacaktır. Göl kenarına konumlandırılmış banklardan gölü ve mehtabı izleyebilir, her bütçeye uygun büfe, restaurant ve cafelerde yöreye özgü ya da ulusal lezzetlerden tadabilirsiniz.KIRKPINAR
Kırkpınar`a ilk girdiğinizde dikkatinizi çeken düzenli yolları ve yerleşiminin arasından göz kırpan doğası olacaktır. Bölgede birçok site yerleşimi olması, birçok yerin aksine doğayı bozmamış, beldeyi daha güzel bir hale getirmiştir. Bunda bilinçli hazırlanmış imar planının etkisi büyüktür. Bölgenin hem sahil kesiminde hem de şehir merkezinin gizli kalmış bölgelerinde birçok cafe, restaurant ve butik otel vardır. Sapanca`nın 5 yıldızlı otellerinden biri de Kırkpınar`dadır.
KARTEPE KIŞ SPORLARI MERKEZİ
İster bir kış sporları, ister bir doğa tutkunu olun. Yeryüzü cenneti Sapanca`nın size sunduğu alternatifler arasında Kartepe de var. Yaklaşık 1500 metrede kurulu tesisleri ile Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden biri olan ve yıldızı her geçen gün biraz daha parlayan Kartepe’de 12 adet doğal pist bulunmaktadır. Başlangıç düzeyine uygun 2 adet yeşil pist, orta seviye kayak/snowboard kayanlar için 3 adet mavi pist, orta seviye üzerindeki kayak / snowboard kayanlar için 3 adet kırmızı pist, ileri düzeyde kayak / snowboard kayanlar için 4 adet siyah pist bulunmaktadır.OUTLET CENTER
Eğer özel otomobilinizle İstanbul`dan Sapanca`ya gelecekseniz, dönüş yolunda Sapanca`ya 25 dk. mesafedeki İzmit Outlet Center`a uğrayabilirsiniz. Biraraya toplanmış birçok mağazada yüzlerce ünlü markanın ürünlerini bulmak mümkün. Merkezde ücretsiz otopark, restaurantlar, cafeler ve sinema mevcut.

AKTİVİTELER

SU SPORLARI VE YÜZME

Sapanca Gölü`nün kenarındaki tesislerde ücret karşılığı yüzmeniz ve su sporları yapmanız mümkün. Su kayağı, wakeboard, kneeboard, katamaran,kano ve rüzgar sörfü gölde yapabileceğiniz sporlardan bazıları. Ayrıca Sapanca gölü kenarında, Su Kayağı milli takım kampı ve Kocaeli Sapanca Su Kayağı Spor Kulübü bulunmakta. Su kayağı öğrenmek isteyenler için kurslar düzenleniyor.

Ayrıca Kırkpınar parkurunda, Türkiye Şampiyonaları da dahil olmak üzere önemli kürek yarışları düzenlenmektedir. Bir anlamda3 büyük kulüp arasındaki ezeli rekabet Sapanca`da da devam etmekte ve bir festival havasında geçen yarışlar o günlerde özellikle Kırkpınar`ı renklendirmektedir.

Sapanca`da ücret ödeyerek faydalanabileceğiniz bir aquapark mevcut. Ayrıca şehir merkezinde sadece bayanlara hizme veren bir yüzme havuzu da var. Sahil kesimindeki 5 yıldızlı otelin havuzundan da bedelini ödeyerek yararlanabilirsiniz.

 

BALON

Türkiye`de balon keyfini yaşayabileceğiniz sadece iki yer var ve biri Sapanca. Yukarıda 360 derecelik panoramik bir manzarayla karşı karşıyasınız. Yükseklik kazandığınızda hemen Kuzeybatı’da Marmara Denizi’ni ve İzmit Körfezi’ni bir çanak gibi görebiliyorsunuz. Samanlı Dağları’na yaklaştığınız zaman İznik Gölü ve eğer hava açıksa Uludağ’a kadar görme şansınız var. Doğuya baktığınız zaman Sakarya Ovası ve Sakarya Nehri’nin kıvrımlarını Bolu Dağı’na kadar görüyorsunuz. Kuzeye döndüğünüz zaman Karadeniz’i tüm güzelliğiyle görebiliyorsunuz. Dünyada aynı noktada 2 denizi, 2 gölü gören başka bir uçuş sahası yok ve bunu yaşayabileceğiniz tek yer Sapanca.

 

MICROLIGHT

Sapanca`da, dünyanın en güvenli hava araçları olarak bilinen microlight uçaklarıyla Sapanca Gölü’nü ve çevresini gökyüzünden izleme şansınız da var. Ayrıca Kırkpınar`da uluslararası niteliklere sahip Microlight pilot eğitimleri de veriliyor. Bu eğitimleri tamamlayanlar microlight pilot lisansına sahip olabiliyor. Eğer gökyüzünü seviyor ve rüzgarı hissetmek istiyorsanız, karaya ve suya iniş yapabilen microlight uçaklarla Sapanca`da bu mutluluğu yaşayabilirsiniz.


KIŞ SPORLARI

Yıllarca mesire yeri olarak kullanılan eski adıyle Keltepe, bugünkü adıyla Kartepe`ye yapılan turizm yatırımlarından sonra bölge tam teşekküllü bir kış sporları merkezine dönüşmüştür. Yaklaşık 1500 metrede kurulu tesisleri ile Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden biri olan ve yıldızı her geçen gün biraz daha parlayan Kartepe’de 12 adet doğal pist bulunmaktadır. Başlangıç düzeyine uygun 2 adet yeşil pist, orta seviye kayak/snowboard kayanlar için 3 adet Mavi Pist, orta seviye üzerindeki kayak/snowboard kayanlar için 3 adet kırmızı pist, ileri düzeyde kayak/snowboard kayanlar için 4 adet siyah pist bulunmaktadır. Kayak merkezine ulaşabilmek için Sapanca gişelerinden çıktıktan sonra 26 km`lik bir yol katetmeniz gerekmektedir. İstanbul`a olan bu yakınlığı ile bölgenin tek günübirlik kayak merkezi ünvanını almıştır.

 

PAINTBALL
İster firmanızda çalışanlara takım ruhu aşılamak için, ister arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirmek için. Sebebiniz ne olursa olsun, doğal parkurları, kolay ulaşımı ve çeşitli alternatifleriyle paintball için de en uygun adres Sapanca`dır.

 

TREKKING
Türkiye`nin en önde gelen trekking parkurlarının birçoğu Sapanca civarındadır. Sapanca`da dağlardan göle doğru akan birçok dere bulunmaktadır. Gerek bu derelerin yatakları gerekse derelere paralel oluşturulmuş eski yollar bu parkurları oluştururlar. Son dönemde hem çeşitli doğa sporları merkezleri hem de turizm firmaları, bölgeye düzenledikleri turlarla bölgenin bu konudaki popülaritesini arttırmaktadırlar.

ÖZEL GÜNLER

 


 

ULUSLARARASI SAPANCA ŞİİR AKŞAMLARI

2001 yılından beri Kültür Bakanlığı`nın katkılarıyla, Sakarya Valiliği, Sapanca Kaymakamlığı ve Sapanca Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Sapanca Uluslararası Şiir Akşamları`na dış ülkeler ve ülkemizden seçkin şairler katılmaktadır. Sakarya ili ve Sapanca ilçesi`nin hem turistik tanıtımı hemde ülke şiir sanatına katkıyı amaçlayan şiir akşamları, yapıldığı sahil bandında yakın il ve yörelerden halkın yoğun katılımına sahne olmaktadır.


SAPANCA YAYLA ŞENLİKLERİ
Sapanca Belediyesi tarafından organize edilen şenlikler, Soğucak Yaylası`nda düzenleniyor. Gün boyu güreş müsabakaları, at yarışları gibi etkinliklerle devam eden şenlikler, ünlü bir sanatçının ya da grubun konseriyle sona eriyor. 
KIRKPINAR SANAT AKŞAMLARI
Kırkpınar`da 2007 yılında inşa edilen açık hava tiyatrosunda düzenlenen etkinlikler, ünlü şarkıcılar, gruplar ve tiyatro topluluklarının katılımıyla yaklaşık 1 ay sürüyor.

TAVSİYELER

 

Sapanca`dan kiremitte tereyağlı alabalık, güveçte kaşarlı mantar ve Sakarya`nın meşhur ıslama köftesini yemeden ayrılmayın.

 

Sapanca sahilinde su bisikleti kiralayıp, gölden Sapanca sahilini izleyin.

 

Sapanca sahil yolunda teknelerde balık ekmek, ayaküstü gözleme yiyin.

 

Sapanca`nın dağ köylerini keşfedin. Yeşilin içinden masmavi göl manzarasına bayılacaksınız.

 

Maşukiye-Kartepe yolundan Sunset mevkiine gidin. Eğer şansınız varsa Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi`ni aynı anda görebilirsiniz.

 

Sapanca-Maşukiye yolunda, yol kenarında kendi yetişdirdiği meyveleri satan köylülerden, erik, kiraz, elma, armut ve dut alın.

 

Sapanca civarında, yeşillikler içinden göle akan birçok dere var. Bu derelerin etrafındaki piknik alanlarında piknik yapın.

 

Türkiye`de balonla uçma tecrübesini yaşayabileceğiniz iki yerden biri Sapanca`dır. Güneşin doğuşunda, gökyüzünde yerinizi alın ve bu muhteşem gösteriyi izleyin. İlerleyen saatlerde Karadeniz`i bile görme şansınız var.

 

Sapanca`da microlight ile heyecanı yaşayın. Gökyüzünden gölü, dağları ve yemyeşil doğayı izleme şansını yakalayın.

 

Sapanca Gölü`nde su kayağı, wakeboard, kneeboard ve katamaran gibi su sporlarının tadına varın.

 

Sapanca Türkiye`nin süs bitkisi üretim merkezlerinden biri. Sapanca`dan ayrılmadan, eviniz ya da bahçeniz içinçok uygun fiyatlara fidan ya da çiçek alın.

 

Yol üstündeki sepetçilerden alışveriş yapın. Nişan sepetinden çöp sepetine, bebek beşiğinden saksılığa hatta mobilyaya kadar bir çok alternatiften seçiminizi yapın.

 

İstanbul`a en yakın kayak merkezine günübirlik bile kayak yapmaya gelebilirsiniz. Kartepe kayak merkezi her geçen gün gelişen yapısı ve imkanlarıyla size kış sporlarını yaşatıyor. Değerlendirin.

 

HATIRLATMALAR

 

Bayram tatili, yılbaşı öncesi vb. gibi günlerde Sapanca`ya gelecekseniz, otobüs rezervasyonu için acele etmeniz gerekebilir.

 

Haftasonu tatiliniz için otel rezervasyonunuzu en az bir hafta öncesinden yapmanızda fayda var. Zira Salı veya Çarşamba günü özellikle küçük otellerin ve pansiyonların haftasonu rezervasyonları dolmuş oluyor.

 

Sapanca Gölü`nde yüzebilirsiniz. Halk plajı olarak tanımlanabilecek bir tek `Belediye Plajı` var. Kum plajda kabinler, iskele ve büfe mevcut. Biraz daha yüksek standart arayanlar için göl kenarındaki otellerin bakımlı plajlarını tavsiye edebiliriz. Bu tesislerde her türlü su sporunu yapmak da mümkün. Göle girmek için daha doğal ve sakin ortamlar arayanlar, Sapanca-Kırkpınar arasındaki `Batak` mevkiini değerlendirebilirler. Demiryoluna bitişik ve paralel olan dar yoldan Kırkpınar yönüne doğru giderken karşınıza çıkan sapakların birinden göle ulaşıp, sakin bir yer keşfetmeniz mümkün. Ancak burada bulunan birçok bahçenin özel mülk olduğunu dahatırlatmak isteriz.

 

İlkbahar ve Sonbahar aylarında gündüz ve gece sıcaklıkları arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Gündüz sıcağına kanıp akşam için önlem almadan dışarı çıkmayın.OTOMOBİLLE ULAŞIM

Otomobille yapılacak bir Sapanca yolculuğu çok keyifli ve rahat olacaktır. Zira Sapanca, İstanbul-Ankara TEM otoyolunun üzerindedir. İstanbul gişelerinden otoyola girdiğiniz de normal bir seyirle 1-1,5 saatlik bir sürenin sonunda Sapanca gişelerine ulaşırsınız. Ankara gişelerinden giriş yaptığınızda Sapanca`ya ulaşma süreniz de yaklaşık 3 saat civarındadır.

TRENLE ULAŞIM

İstanbul-Ankara Hızlı Tren yol yapım çalışmaları nedeniyle Haydarpaşa-Adapazarı tren seferlerleri geçici olarak durdurulmuştur. Alternatif ulaşım imkanlarını kullanabilirsiniz..

HERGÜN HAYDARPAŞA`DAN SAPANCA`YA
HERGÜN SAPANCA`DAN HAYDARPAŞA`YA

KALKIŞ

VARIŞ

Haydarpaşa

Sapanca 

05:20

07:38

06:30

08:49

08:10

10:21

10:35

12:49

12:37

14:56

13:57

16:08

15:15

17:32

16:37

19:03

17:53

20:23

19:47

22:01

21:30

23:39

KALKIŞ

VARIŞ

Sapanca

Haydarpaşa 

05:53

08:16

07:22

09:35

09:42

12:00

11:48

14:05

13:02

15:25

14:06

16:25

15:54

18:10

16:58

19:24

17:38

19:55

19:16

21:29

21:37

23:40

Hergün saat 08:00`da Ankara`dan kalkan Boğaziçi Ekspresi 14:44`de Sapanca`da durmaktadır.
Hergün saat 13:30`da Haydarpaşa`dan kalkan Boğaziçi Ekspresi 15:30`da Sapanca`da durmaktadır.

OTOBÜSLE ULAŞIM

İstanbul`dan Sapanca`ya geleceksiniz, günün her saatinde otobüs bulmanız mümkün. Sakarya-İstanbul arasında hizmet veren iki firma günün erken saatlerinden, geç vakitlere kadar talebi karşılayacak şekilde yolcu taşıyorlar. Bayramlarda ve yılbaşı tatillerinde ekstra seferlerle hizmet veriyorlar. İki firmanın da Sapanca`da ortak ofisleri var ve istemeniz durumunda sizi bulunduğunuz yerden alıp otobüsünüze bindiriyorlar. Hemen belirtelim; İstanbul`dan otobüse bindiğinizde sizi Uzunkum Köyü`ndeki dinlenme tesislerinde indiriyorlar. Sapanca-Adapazarı arasında çalışan midibüslerle merkeze ulaşmanız mümkün oluyor. Dönüşte de Adapazarı`na kadar gitmenize gerek kalmıyor. Zira Sapanca merkezine daha yakın bir başka dinlenme tesisinden otobüsünüze binebilirsiniz.
KIRKPINAR YAZ KONSERLERLERİ
Her yaz Temmuz sonu ya da Ağustos ayının başında Kırkpınar`da düzenlenen halk konserleridir. Popüler müziğin ünlü isimlerini ağırlayan konserler, halka açık ve ücretsizdir. 

TELEFONLAR

Sapanca Tren İstasyonu:0264 582 51 42
Haydarpaşa Garı:444 82 33
MetroTurizm Sapanca Ofisi:0264 582 72 51
Metro Turizm444 34 54
Sakarya Vib Turizm Sapanca Ofisi0264 582 79 10

444 54 54


ÖNEMLİ TELEFONLAR

 

Polis: 155Jandarma: 156İtfaiye: 110Acil: 112

 

Sağlık Kurumları  Eczaneler 
Sapanca Sağlık Ocağı:0264 5825070 Nur Eczanesi:0264 5827333
Kırkpınar Sağlık Ocağı:0264 5920166 Bayrak Eczanesi:0264 5825320
Kurtköy Sağlık Ocağı:0264 5921466 Altıner Eczanesi:0264 5827784
Vefa Polikliniği:0264 5829984 Sapanca Eczanesi:0264 5827777
   Gül Eczanesi:0264 5828290
   Hakan Eczanesi:0264 5824757
Taksi Durakları  Şenoğlu Eczanesi:0264 5825833
Merkez Taksi Durağı:0264 5825164
 Kırkpınar Eczanesi:0264 5920366
Pazaryeri Taksi Durağı :0264 5825154 Önder Eczanesi:0264 5920370
İstasyon Taksi Durağı:0264 5825850   
Kırkıpınar Taksi Durağı:0264 5921594   
   Banka Şubeleri 
Sapanca Belediyesi:0264 5825151 İş Bankası::0264 5825138
Sapanca Kaymakamlığı:0264 5825201 Ziraat Bankası::0264 5825122
Sapanca PTT:0264 5825555 Halkbank:0264 5825127

Etiketler: Sapancada - gezilecek -yerler - Sapancada - konaklama - ulaşım - genel - bilgileri -gezi -rehber -harita -balık -tutma -spança -kiralık -daire -satılık -ev -arsa

Diğer TURİZM haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.